Usługi dla energetyki

Tedspaw

Zawory bezpieczeństwa następujących firm:

Remonty zaworów bezpieczeństwa

- rewitalizacja zestawów sprężyn talerzowych
- wymiana uszczelnień siłownika
- regeneracja powierzchni uszczelniających ( siedlisko – „grzyb”) , docieranie , napawanie
- wykonanie nowego siedliska w miejscu zabudowy bez konieczności wycinania zaworu

Diagnostyka zaworów bezpieczeństwa

- badanie charakterystyki sprężyn
- badania nieniszczące powierzchni uszczelniających  (siedlisko - „grzyb”)
- badania nieniszczące korpusów zaworów bezpieczeństwa

Nastawa ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa

-sterowanych
- nie sterowanych
- metoda opracowana przez firmę TEDSPAW niewymagająca zmiany parametrów pracy bloku (bez konieczności podnoszenia ciśnienia roboczego)
- metoda „tradycyjna” poprzez podniesienie wartości ciśnienia

Tedspaw

Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa następujących firm:

Diagnostyka

Modernizacja

Nastawa urządzeń sterujących zaworami bezpieczeństwa

Tedspaw

Elektronapędy następujących firm:

Kompleksowe remonty elektronapędów

Tedspaw

Głowice do schładzaczy pary:

Regeneracja

Produkcja pierścieni tłokowych

Produkcja wrzecion

Tedspaw

Zasuwy

Remony

Diagnostyka korpusów i części składowych

Regeneracja klinów i siedlisk

Tedspaw

Kompleksowa diagnostyka rurociągów

Ekspertyzy zamocowań rurociągów – wraz z ich remontem i/lub modernizacją

Pomiary sił nośnych w zamocowaniach, regulacja

Wykonujemy kompleksową diagnostykę rurociągów w zakresie badań nieniszczących i niszczących. (Współpracujemy z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach)

Tedspaw

Regeneracja i produkcja części do armatury przemysłowej

Napawanie siedlisk

Wykonywanie wrzecion, grzybów

Tedspaw

Obróbka cieplna

Stacjonarna

Mobilna (metodą oporową)

Tedspaw

Doradztwo w zakresie

Spawalnictwa

Obróbki cieplnej materiałów stalowych

Diagnostyki elementów kotłowych eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju

Tedspaw

Zawory regulacyjne

Remonty

Diagnostyka

Regulacja grzybowrzecion, siedlisk