Laboratorium badawcze

Tedspaw

Laboratorium Badawcze

Laboratorium Badawcze TEDSPAW w strukturach spółki TEDSPAW zostało wyodrębnione w 1999 roku. Laboratorium wykonuje badania niszczące i nieniszczące metali przede wszystkim pod potrzeby spółki, która w szerokim zakresie realizuje usługi diagnostyczne, remontowe i naprawcze głownie dla sektora energetycznego. Już w 2000 roku uzyskało świadectwo uznania nr L-I-165/10 Urzędu Dozoru Technicznego na realizowane przez siebie badania. Laboratorium, podobnie jak spółka macierzysta kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę. Od 2021 funkcjonuje na stałe w adoptowanym pod jego potrzeby nowym budynku w Bilczy przy ulicy Bukowej 15. Nowa lokalizacja stworzyła możliwości do znacznego poszerzenia oferty wykonywanych badań oraz na skierowania jej do szerokiego kręgu odbiorców. Doposażenie poszczególnych pracowni Laboratorium pozwala na szeroki zakres badań niszczących i nieniszczących w siedzibie własnej, jak również bezpośrednio u klienta. Laboratorium posiada pracownię badań metalograficznych wykonującą badania makroskopowe i mikroskopowe na sprzęcie czołowych producentów. Na wykonywane badania Laboratorium posiada aktualne ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM nr LBU-315/10-22

Tedspaw

Oferta laboratorium

Laboratorium dysponuje sprzętem badawczym, który jest systematycznie modernizowany i uzupełniany. Cała aparatura badawcza i kontrolno – pomiarowa, wzorcowana jest na wyposażeniu w laboratoriach posiadających akredytacje PCA. Kadra posiada długoletni staż i doświadczenie, zdobyte przy realizacji umów na obiektach przemysłowych i energetycznych.

Laboratoriom świadczy usługi na najwyższym poziomie, spełniając aktualne wymagania Warunków Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB.

Badania nieniszczące wykonuje personel certyfikowany wg:

- PN-EN ISO 9712:12 przez UDT-CERT
- TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Laboratorium badawcze posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego UDT – LBU-315/10-22.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem obejmuje:

Badania nieniszczące:

- badania ultradźwiękowe UTT
- pomiary grubości
- badania wizualne VT
- metody penetracyjne PT
- badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania niszczące:

- próby rozciągania metali
- próby udarności metali
- próby zginania metali
- pomiary twardości metali

Laboratorium posiada również uprawnienia i certyfikację do wykonywania badań:

- badania metalograficzne:
◦ makroskopowe
◦ mikroskopowe
- pomiary długości