Historia

O firmie

30 lat doświadczenia

Spółka Tedspaw została założona w 1990 roku w Kielcach. Pomysłodawcą jej utworzenia był Tadeusz Jóźwik, który do dnia dzisiejszego jest inspiratorem większości działań i gwarantem jej prawidłowego funkcjonowania.

Sektor energetyczny

Nasza działalność od lat związana jest z sektorem energetycznym

Specjalizujemy się w:

Mamy na koncie dziesiątki zakończonych sukcesem w/w działań w największych polskich elektrowniach i elektrociepłowniach.

Współpracujemy z uznanymi instytucjami naukowo- technicznymi: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem Energetyki w Warszawie, AGH w Krakowie, Politechnikami: Śląską, Łódzką i Świętokrzyską. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, seminariach, publikujemy artykuły w krajowych czasopismach technicznych. Autorem większości referatów i artykułów jest dr inż. Tadeusz Jóźwik uznany autorytet w zakresie metalurgii i spawalnictwa. 

Autorskie metody

Nasi pracownicy są autorami wielu innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Oto niektóre z nich.

W 2014 roku Spółka Tedspaw opracowała bezpieczny sposób wykonywania nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Metoda ta pozwala na kontrolę nastaw bez zwiększenia ciśnienia pary w układzie. Na ten sposób spółka posiada własny patent o numerze P.400180 pt. : „Sposób i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa”. Autorami patentu są Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak i Łukasz Wawrzeńczyk. W 2015 roku autorzy patentu zostali wyróżnieni w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

W 2018 r. Spółka Tedspaw opracowała sposób oraz stanowisko kontroli zamocowań bez konieczności demontażu z instalacji.

Według projektu Tadeusza Jóźwika i Pawła Szydziaka wykonano specjalistyczną mobilną maszynę do wykonywania remontu siedlisk zaworów bezpieczeństwa bezpośrednio u klienta w miejscu zabudowy.

W okresie wieloletniej działalności Spółka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę.

Od 2017 roku funkcjonujemy we własnym obiekcie w Bilczy przy ulicy Bukowej 2 na bazie zakupionej w 2016 roku nieruchomości, wyremontowanej i zmodernizowanej pod nasze potrzeby. Nieodłącznym elementem naszej działalności jest funkcjonowanie laboratorium badawczego wykonującego badania niszczące i nieniszczące. Pod potrzeby laboratorium zakupiono i adoptowano nieruchomość w Bilczy przy ulicy Bukowej 15 w bliskim sąsiedztwie siedziby Spółki. Do nowych, doposażonych w sprzęt pomiarowy czołowych producentów pomieszczeń laboratorium wprowadziło się w 2021 roku.

Nasza wieloletnia działalność, nasz dorobek i doświadczenie jest gwarancją, że wybierając naszą firmę zyskujecie Państwo pewność, że wszystkie Wasze problemy rozwiążemy kompleksowo w ramach posiadanych przez nas kompetencji.