Uprawnienia

Tedspaw

Uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac

UC-10-81-N/3-16

Wykonywanie napraw elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

UC-10-81-P/3-16

Wykonywanie modernizacji elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Świadectwo uznania labolatorium

Spełniamy Wymagania warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego