Zarząd

Paweł Szydziak

Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Technicznych

Łukasz Wawrzeńczyk

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Produkcyjnych

Janusz Redlica

Członek Zarządu

Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów