Próba rozciągania metali

Statyczna próba rozciągania jest najbardziej rozpowszechnioną próbą w badaniach własności mechanicznych materiałów i złączy spawanych. Dzięki niej możliwe jest wyznaczenie szeregu wskaźników charakteryzujących własności materiału takich jak moduł Younga, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie oraz przewężenie.