Próba zginania metali

Próbę zginania wykonuje się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału lub sprawdzenia podatności do odkształceń plastycznych pod wpływem siły gnącej wyrobów hutniczych oraz wykrycia niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych.
Próba polega na trójpunktowym zginaniu próbki do odpowiedniego kąta (najczęściej 180o). Próbki po zginaniu obserwowane są pod kątem wystąpienia nieciągłości. Parametry badania zależą od grubości, rodzaju badanego materiału oraz norm / przepisów / szczególnych wymagań Klienta.