Pomiary twardości metali

Badanie twardości polega na pomiarze zdolności materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym wywoływanym przez nacisk wgłębnika. Po pomiarze geometrii, powstałego odcisku określa się twardość materiału. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella. Pomiary twardości w spawalnictwie pełnią ważną rolę, pozwalają bowiem ocenić czy w miejscach narażonych na wysokie temperatury nie doszło do zbytniego utwardzenia materiału.

Badanie to wykonuje się na odpowiednio przygotowanych zgładach, tak, aby możliwe było wykonanie precyzyjnych pomiarów odcisków w wyznaczonych strefach złącza spawanego. W naszym laboratorium pomiary twardości wykonujemy metodą Vickersa