Próba udarności metali

Próba udarności to jedna z metod badania zachowania się materiały w warunkach, które sprzyjają ich odkształcaniu pod wpływem działania siły lub temperatury, ale też ich kruszenia się czy pękania. Badaniu poddawane są własności mechaniczne materiału, które nie mogą zostać określone przy pomocy prób statycznych. W tego typu badaniach wykonuje się udarową próbę zginania oraz udarową próbę rozciągania. Rzadziej ściska się badany przedmiot lub skręca przy pomocy określonych urządzeń lub siły. Badania udarności są szczególnie istotne w przypadku określania właściwości stali. Dzięki nim określa się warunki cieplne, w których stal może poddawana być obróbce oraz wskazuje się takie warunki, w których materiał zaczyna się kruszyć. W naszym laboratorium wykonujemy badania udarności w temperaturach obniżonych do minus 90℃.