OFERTA

Zawory bezpieczeństwa następujących firm :

   • Chemar
   • Bopp & Reuther
   • Sempell
   • Leser
   • Armak

Remonty zaworów bezpieczeństwa :

   • rewitalizacja zestawów sprężyn talerzowych
   • wymiana uszczelnień siłownika
   • regeneracja powierzchni uszczelniających (siedlisko – „grzyb”), napawanie, docieranie

Diagnostyka zaworów bezpieczeństwa :

   • badanie charakterystyki sprężyn
   • badania nieniszczące powierzchni uszczelniających  (siedlisko – „grzyb”)
   • badania nieniszczące korpusów zaworów bezpieczeństwa

Nastawa zaworów bezpieczeństwa :

   • sterowanych
   • nie sterowanych
   • metoda opracowana przez firmę TEDSPAW niewymagająca zmiany parametrów pracy bloku (bez konieczności podnoszenia ciśnienia roboczego)
   • metoda „tradycyjna” poprzez podniesienie wartości ciśnienia

Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa następujących firm :

   • Chemar
   • Bopp & Reuther
   • Sempell

   • diagnostyka
   • modernizacja
   • nastawa urządzeń sterujących zaworami bezpieczeństwa

Elektronapędy

   • Chemar
   • Rotork
   • Auma
   • ZPUA

Remonty elektronapędów

Głowice do schładzaczy pary

   • regeneracja
   • produkcja pierścieni tłokowych
   • produkcja wrzecion

Remonty zasuw

   • regeneracja trzpieni
   • Napawanie siedlisk

 

 


Diagnostyka i remonty zamocowań rurociągów:

   • Ekspertyzy zamocowań rurociągów - wraz zich remontem i/lub modernizacją.
   • Wykonujemy kompleksową diagnostykę rurociągów w zakresie badań nie niszczących i niszczących
   • (Współpracujemy z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach

 


Regeneracja i produkcja części do armatury przemysłowej

   • napawanie siedlisk
   • wykonywanie wrzecion , grzybów

Doradztwo w zakresie

   • spawalnictwa
   • obróbki cieplnej materiałów stalowych
   • diagnostyki elementów kotłowych eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych na terenie całego kraju.

Bilcza, ul. Bukowa 2
26-026 Morawica

Email: tedspaw@tedspaw.pl

Tadeusz Jóżwik - Członek Zarządu tel: 603 596 483
Paweł Szydziak – Główny Spec. ds. Technicznych tel. 668 343 474
Łukasz Wawrzeńczyk - Główny Spec. ds. Produkcyjno-Handlowych tel: 601 296 303

NIP: 657-023-44-94 REGON: 003670385 KRS 0000155986
KONTO: ING Bank Śląski SA O/Kielce nr 43 1050 1416 1000 0005 0000 1052

Skontaktuj się z nami:

Back to top